دماسنج

دماسنج

استاندارد دماسنج‏های بی غلاف برای گرماسنج‏ها که نخستین بار در سال 1354 تهیه گردید براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تائید کمیسیون فنی اندازه شناسی برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یازدهمین جلسه کمیته ملی استاندارد اندازه‏شناسی , اوزان و وسایل سنجش مورخ 66/9/30 تصویب شد , اینک به استناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه سال 1349 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد .

دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع : فایل نایاب 2دماسنج
برچسب ها : استاندارد